erven de kleinkinderen?


8 januari 2004

Vraag nummer: 8337  (oude nummer: 3720)

mijn oma is j.l. overleden,mijn opa is al 5 jaar geleden overleden. Mijn oma heeft 4 kinderen waarvan er een,mijn vader, kort voor mijn oma is overleden.In leven hadden beide geen contact met elkaar. Hoe zit het nu met het overlijden van mijn oma en de erfenis? Krijgen wij bericht van overlijden van oma door een notaris? ( wij hebben het via de media moeten vernemen) en erven wij nu bij wet gezien het erfdeel van mijn vader?
gaat een notaris op zoek naar meerdere erfgename of moeten wij dat zelf regelen?
met wij bedoel ik mijn zus en mijzelf.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een notaris gevraagd wordt om een verklaring van erfrecht op te stellen en blijkt dat u mede-erfgenaam bent, dan zal u hoogst waarschijnlijk bericht krijgen van deze notaris. Voor het overige is het natuurlijk van belang goed contact te krijgen/hebben/houden met de andere familieleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.