erven


9 november 2012

Vraag nummer: 32644

Hallo , ik heb bij deze een vraag voor u , mijn opa ligt erg slecht en wil alvast schenken , hij heeft 6 kinderen maar een daarvan ( mijn moeder ) is al overleden , nou zeggen de tantes en ooms dat het erfdeel van mijn moeder naar mijn zusje en mij gaat , klopt dit ? Onze vader is nog wel in leven en was nog getrouwd met mijn moeder toen zij overleed heeft hij dan ook recht op het erfdeel van mijn moeder ? bedankt voor uw tijd mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tenzij uit een testament anders valt af te leiden, zal er inderdaad sprake zijn van plaatsvervulling indien een kind voor de ouder is overlijden. Diens/haar kinderen treden dan in de plaats als erfgenamen voor dat betreffende deel. Overigens is schenken (dus tijdens leven) een ander verhaal.
De langstlevende echtgenoot van het vooroverleden kind zal volgens de wet geen erfgenaam zijn in de nalatenschap van schoonouders (indien het kind eerder is overleden dan de ouders).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.