beschikking over bank tegoeden zonder verklaring van erfrecht


15 augustus 2003

Vraag nummer: 7975  (oude nummer: 2918)

Ls.
De schoonmoeder van mijn dochter is onlangs overleden en gecremeerd. behalve 2000 euro op haar bankrekening zijn er geen ander erfenis.
De crematie is gefinancieerd doordat zij geen begrafenis verzekering had.
Zij heeft slecht 1 kind gebaard en de zorg over 2 anderen gehad.

Mijn vraag is: Is er een notariele akte voor nodig om die 2000 euro op te eisen (dat uiteraard voor deelaflossing van de cramatieschuld gebruikt dient te worden). Of is er een andere (goedkopere) manier om aan te tonen dat haar enige biologische zoon de ergenaam is?

Antwoord:

Geachte mevrouw,


De meest gemakkelijke en meest gebruikelijke manier is uiteraard het laten opstellen door een notaris van een verklaring van erfrecht.

Indien dat niet gewenst is, dan kan uiteraard de bank gevraagd worden of er niet een andere manier is om aan te tonen dat het kind erfgenaam is en dus over het saldo kan beschikken. Via het trouwboekje en inlichtingen van de bugerlijke stand kan aangetoond worden dat er maar één kind is. Of de bank daarmee echter accoord gaat is de vraag die gesteld zal moeten worden aan de bank.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.