bewijs erfrecht nodig ?


4 juni 2003

Vraag nummer: 7919  (oude nummer: 2732)

Mijn moeder is vorige week overleden; had geen testament; nieuw erfrecht, vader krijgt alles;
Geen enkel probleem voor mij en mijn zuster;
Is er nu een bewijs van erfrecht nodig om zaken te kunnen regelen ? De bankrekeingen zijn en/of, dus mijn vader kan er gewoon bij, maar als hij dit wil aanpassen wat heeft hij dan nodig ?
Moeten er twee schuldbekentenissen worden vastgelegd voor bijde kinderen ?
kapitaal minder dan 100.000 euro, of waar licht de grens om een notaris te moeten inschakelen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Een verklaring van erfrecht is doorgaans pas nodig als een derde, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij daarom vraagt. Mijn ervaring is dat doorgaans bij wijziging van de tenaamstelling een verklaring van erfrecht nodig is. Uiteraard kunt u gewoon de bank daarover vragen.

Een schuldbekentenis hoeft niet te worden opgesteld, want dat is inherent aan de wettelijke verdeling. Mogelijk kan wel de hoogte van de vordering worden vastgesteld alsmede de hoogte van de rente.
In het nieuwe erfrecht zijn meer opties waarvoor gekozen kan worden na overlijden. Daar zijn echter wel vervaltermijnen aan verbonden.

Ik raad u dus aan om toch contact op te nemen met een notaris om u te laten informeren omtrent alle mogelijkheden die er zijn, alles onder het motto: niets hoeft, maar er kan veel.

06/06/03

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.