Wie zijn de wettelijke erfgenamen van een ongehuwde zoon?


13 november 2018

Vraag nummer: 56659

Onze zoon (geen testament, geen partner) laat 120.000,- na aan erfgenamen (ouders, gehuwd in gemeenschap van goederen en 1 broer en 1 zus). Erft ieder 30.000,- (delen door 4 personen) of de ouders samen 40.000,- en broer en zus ieder 40.000,- (delen door 3). Bij voorbaar dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een persoon zonder testament en kinderen en in ongehuwde staat overlijdt, dan wijst de wet ouders, broers en zussen aan als erfgenamen, in beginsel ieder voor een gelijk deel. Ouders hebben echter recht op minimaal een kwart. Dus indien er meer broers en zussen zijn (dan 2), dan worden de delen van de broers/zussen verminderd, zodat ieder van de ouders een kwart krijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.