opvragen testament


1 september 2014

Vraag nummer: 39687

Is men verplicht om na overlijden bij de notaris het testament op te halen als er toch al een kopie bij de nagelaten papieren aanwezig is.

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij van belang absolute zekerheid te hebben over de inhoud van het (laatst opgestelde) testament en daarvoor is het zeker aan te bevelen betreffende notaris daarom te vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.