verdeling saldo nalatenschap


25 september 2003

Vraag nummer: 8046  (oude nummer: 3110)

Na overlijden van moeder en de afhandeling van alle kosten is er nog 800 euro over. (vader al eerder overleden) Moet voor de verdeling van dit geld nog worden voldaan aan wettelijke voorschriften, of kan het gewoon gelijkelijk over de achtergebleven kinderen worden verdeeld?

Antwoord:

Geachte heer,

Mag ik uit uw vraag afleiden dat uw moeder geen testament heeft gemaakt waarin wordt afgeweken van de wettelijke erfopvolging? In dat geval zijn de kinderen tezamen de erfgenamen, ieder voor een gelijk deel.

Als er 800 euro resteert en alles in naar tevredenheid van alle erfgenamen afgehandeld, kan dit bedrag gewoon gedeeld worden. Gezien de hoogte van het bedrag zal er geen successierecht verschuldigd zijn door de kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.