Verdeling erfenis onder neven/nichten


30 oktober 2003

Vraag nummer: 8118  (oude nummer: 3288)

Een ongehuwde dame is overleden. Zij heeft geen levende ouders en grootouders meer.

Zij had 2 broers die ook beiden zijn overleden. 1 broer heeft 1 nog in leven zijnde zoon, en de andere broer heeft 6 nog in leven zijnde zonen.

Wordt de erfenis nu gelijkelijk verdeelt over de 7 neven, of heeft de neef van de eerste broer recht op de helft en de 6 zoons van de andere broer recht op de andere helft.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien beide broers niet zouden zijn overleden, krijgen zij beiden de helft. Door ieders overlijden, gaat deze helft naar ieders kinderen via plaatsvervulling. De ene helft dus naar de ene zoon van 1 broer en de andere helft naar de andere 6 neven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn