Wettelijk erfrecht


25 november 2004

Vraag nummer: 8788  (oude nummer: 5035)

2.Ikzelf woon in België, mijn ouders wonen weer in Nederland, ik heb één broer.

Ik heb de indruk dat in Nederland de langslevende inderdaad "alleenrecht" heeft op de hele erfenis als er géén testament bestaat en dat er dan dus géén kinsdeel is totdat de laatste ouder komt te overlijden, klopt dit ?

Kan de langstlevende dus volledig vrij beschikken en eventueel eigendommen verkopen... gelden verbruiken ?

Moet de langstlevende reeds successierechten betalen en hoeveel ?

Er bestaan eigendommen in Nederland en België moeten er dan per aanwezigheid per land succesierechten betaald worden of gaat het dubbel op ?

Hoe kan men zorgen dat bij het overlijden van één van de ouders de kinderen "medezeggenschap" krijgen, m.a.w. hoe kan een kindsdeel "beschermd" worden tegen de langslevende en voorbehouden voor de kinderen.

Met dank voor een snelle reaktie,

Antwoord:

Geachte heer,

1. er is wel een kindsdeel maar die is kortgezegd niet/nauwelijks opeisbaar. Je erft dus wel mee als kind maar krijgt niets in handen.

2. De langstlevende wordt enig eigenaar en kan doen en laten wat hij/zij wil ! Opmaken kan ook !

3. De lansgtlevende moet successierechten betalen over haar/zijn eigen deel (indien deel boven ong. 480.000 euro komt) en de successiebelasting van de kinderen voorschieten!

4.De mogelijkheid van dubbele belasting is aanwezig. Er zijn verdragen om dat weer te voorkomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.