afstandsverklaring kindsdeel


29 september 2008

Vraag nummer: 12005  (oude nummer: 11345)

Beste notaris,
Ik heb de site gelezen maar mijn situatie lijkt er niet bij te staan. In 1996 is mijn vader overleden, na een lang ziekbed; ik was toen 21 jaar en hij was getrouwd in gemeenschap van goederen. Er was ongeveer 1 miljoen gulden aan huizenbezit/ onroerend goed. Mij en mijn jongere broer werd verzocht om een afstandsverklaring te tekenen een dag na zijn dood omdat we anders, zo werd gezegd niet in het huis konden blijven wonen. Ik weet niet of het een verwerping/ volmacht op de langstlevende is. Nu zou ik wel geld kunnen gebruiken ivm de aanschaf van een woning etc. maar moeder zegt dat al het geld in onroerend goed zit. Ik heb haar gevraagd om een schenking, maar dat wil ze niet. Een kennis die daarbij aanwezig is geweest zegt dat we niet het geld hebben gekregen wat we hadden moeten krijgen. Wat kan ik doen om eea op te helderen in deze? Was de afstandsverklaring gebruikelijk, was deze legaal? En kan ik informatie opvragen (bv. een kopie van het destijds getekende document) bij de betreffende notaris zonder dat ik daarvoor toestemming nodig heb van mijn moeder?
Vr. groet, Vera.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat gebruikelijk was, destijds, was dat ingeval er geen langstlevende testament was, de kinderen de langstlevende een volmacht gaven om alles af te handelen. Dit betekende geen afstand en ook niet dat daarmee één en ander verdeeld werd. Kortom, de kans is aanwezig dat de kinderen dan "gewoon" nog mede-eigenaren zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.