duurzaam gescheiden


26 februari 2007

Vraag nummer: 10908  (oude nummer: 8930)

Geachte mevrouw, mijnheer,
Ik ben sinds enige jaren duurzaam gescheiden van mijn man .
Voor de inkomstenbelasting wordt dit gezien als ongehuwd.Ik heb geen testament.Voor de wet ben ik nog steeds gehuwd (met 2 kinderen)
Mijn erfenis mag worden verdeeld volgens de wettelijke verdeling (met bijbehorende vrijstelling)
Mijn vraag is wordt mijn echtgenoot voor de successierechten bij duurzaamgescheiden leven nog fiscaal gezien als echtgenoot.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Margreet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wettelijek verdeling is van toepassing als er geen testament is en er sprake is van een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.