kindsdeel zonder testament


5 februari 2007

Vraag nummer: 10851  (oude nummer: 8804)

Mijn vader is onlangs overleden. Ik ben een zoon uit het 1e huwelijk. Na de scheiding van mijn moeder is mijn vader nog 2 maal hertrouwd. Er zijn kinderen uit beide huwelijken. Nu is er geen testament. Waar heb ik nu recht op?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar als er geen testament was en uw vader gehuwd was ttv zijn overlijden, dan is zijn weduwe tezamen met al zijn kinderen erfgenaam. De weduwe wordt dan wel enig eigenaar en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende.

Was hij niet gehuwd, dan zijn alle kinderen gewoon samen ieder voor een gelijk deel erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.