erfrecht kleinkind


19 januari 2010

Vraag nummer: 13374  (oude nummer: 14854)

Mijn oma heeft nog 1 dochter(mijn moeder) die meent dat zij recht heeft op de volledige erfenis van oma. Nu had oma nog een dochter die al meer dan 20 jaar dood is. Deze had ook een dochter. Heeft deze dochter, die officieel kleindochter is, nu recht op het deel van haar overleden moeder?Oma heeft geen testament.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij in een testament anders is bepaald treden kinderen in de plaats van hun vooroverleden ouder in de nalatenschap van diens ouder. Mij lijkt dus dat in de door u beschreven situatie betreffende kleinkind erf van oma via plaatsvervulling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.