kindsdeel in de woning bij verkoop


25 juli 2003

Vraag nummer: 7945  (oude nummer: 2845)

In 2000 is bij de geboorte van ons dochtertje mijn vrouw overleden.
Nu, in 2003, verkoop ik mijn (ons) huis en koop ik, samen met mijn nieuwe vriendin een nieuw huis. Kan ik nu zondermeer de meerwaarde van mijn huis in het nieuwe huis stoppen of moet ik een gedeelte (en zo ja, hoe groot?) reserveren voor mijn dochter?

Antwoord:

Geachte heer Van der Rijt,

Ervan uitgaande dat uw dochter van uw vrouw heeft geerfd, er geen langstlevende testament door u vrouw is gemaakt er geen andere kinderen zijn en u in gemeenschap van goederen was gehuwd, is uw dochter voor 1/4 (1/2 van de 1/2) eigenaar van het huis.

Voor de verkoop heeft u de toestemming van de Kantonrechter nodig. De notaris die de overdracht verzorgt, zal dat ook aanvragen.

Uw dochter is dus ook voor 1/4 gerechtigd tot de verkoopopbrengst. Ik kan me voorstellen dat de Kantonrechter vraagt wat u met dat 1/4 gedeelte gaat doen. Gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning zonder dat uw dochter mede-eigenaar wordt lijkt mij niet juist. U zal dus haar deel apart moeten houden en goed moeten beheren (safe beleggen of op goed renderende spaarrekening boeken).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.