erfdeel


11 oktober 2016

Vraag nummer: 47710

Betreft ongehuwde moeder (man is overleden) met 5 kinderen.
Eén van de kinderen is overleden. Normaal gesproken krijgen ouders dan elk 1/4 deel van de erfenis. Maar hoe zit dit bij het geval als er maar één ouder is?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet bepaalt indien door toepassing van de wet een ouder minder krijgt van een 1/4, bijvoorbeeld er zijn 5 erfgenamen, elk voor een gelijk deel, dan wordt het ouder-deel verhoogd tot 1/4 en de andere delen naar evenredigheid verlaagd. Voor specifieke berekeningen van een erfdeel verwijs ik u overigens toch echt naar uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.