tante overleden, hoe zit het met erfenis?


6 augustus 2006

Vraag nummer: 10509  (oude nummer: 8279)

Kortgeleden is een tante van mij overleden, die in een verpleeghuis woonde. Ze was nooit getrouwd, heeft alleen een aantal zussen en een broer. 1 van die zussen woont ook in een verpleeghuis en een van de broers is overleden.

In feite zijn er nu dus 7 zussen en 1 boer en de kinderen van de overleden broer.

Er is een aantal bij, dat alleen maar zit te rekenen. Ja, zelf al 10 minuten na het overlijden van mijn tante.........

Er is een behoorlijk spaarcentje, bij elkaar moet dat zo'n 50.000 euro zijn, en wat meubels. Verder geen schulden.

Inclusief de tante die in het verpleeghuis woont (en verder ook geen woning meer heeft, zijn ze met 8 personen.

Nu ziet een aantal van hen zichzelf met de erfenis van de tante al op de Bahama's. Mij geloven ze niet, als ik zeg, dat ze dat nog weleens heel vies kan tegenvallen. (zij delen namelijk die 50.000 euro door 6 personen, die overleden broer en de tante in het verpleeghuis tellen ze gemakshalve niet mee.

En ze vergeten de successierechten maar even.

Hoe zit dit nou precies?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er geen testament is dan zijn de erfgenamen volgens de wet (als er geen huwelijk is of kinderen zijn): ouders, broers en zusters. Zijn er geen ouders meer, dan krijgen broers en zuster allemaal een gelijk deel (ieder 1/9e). Is er een broer/zus overleden en heeft die kinderen, dan treden die kinderen in de plaats van hun vooroverleden ouder (voor de 1/9e deel dus samen).

Vervolgens moet één en ander natuurlijk tezamen worden afgewikkeld. Jammer dat er geen executeur is. Nu kan eigenlijk alleen de route via volmachten gevoerd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.