afstand doen van erfrecht


22 maart 2009

Vraag nummer: 12489  (oude nummer: 12578)

Na 17 jaar geen contact te hebben gehad met mijn biologische vader heb ik weer contact gezocht met hem. Nu bljkt dat hij een verslaving heeft en behoorlijk wat schulden heeft. Hoe zit dit nu met erven. Kan ik hiervan afstand doen?? En ben ik nog wel erfgenaam, omdat ik wettelijk( sinds 19 jaar) niet zijn achternaam meer draag?? Want als hij ovelijdt blijf ik danmet de schulden achter? Want daar zit ik niet op te wachten. Hoe zit het met mijn zus die nog steeds geen contact met hem heeft?

Antwoord:

Geachte heer,

Tenzij een testament anders bepaald, zijn de (juridische)kinderen (evt. tezamen met de langstlevende echtgenote) de erfgenamen. Is er geen langstlevende echtgenote is alles voor de kinderen: zowel de tegoeden als de schulden. Pas bij overlijden kan dat vastgesteld worden en pas dan kunt u er iets aan doen (bijv. verwerpen, maar pas op als je zelf kinderen hebt).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.