Erfenis en gemachtigde


30 januari 2005

Vraag nummer: 9058  (oude nummer: 5488)

Mijn vader is recent (18 jan) overleden. Alles staat beschreven (geen testament) op de langstlevende (mijn moeder leeft nog). Mijn broer is gemachtigd en heeft het vermogen (ong. 220.000 euro) "beheerd". Geldt deze machtiging nog of is dit een nieuwe situatie (een van de verstrekkers van deze machtiging is immers overleden)? Dient er overigens geen actie richting notaris te worden ondernomen om het vermogen/rechten/plichten vast te stellen op het moment van overlijden?


Dank voor de moeite,

Paul Hendriks

Antwoord:

Geachte heer,

De volmacht, vzv door uw vader afgegeven is door zijn overlijden komen te vervallen. Door het overlijden en de aanvaarding door uw moeder (indien van toepassing) is zij enig eigenaar geworden.

Het kan zijn dat een bank of verzekeringsmaatschappij om een verklaring van erfrecht, dus tussenkomst van een notaris, vraagt. Indien niet, dan hoeft het niet, maar het is wel verstandig gezien de (vele) opties aan de zijde van de erfgenamen!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn