Erfrecht voor mogelijke zoon van overleden vader in het buitenland


26 april 2016

Vraag nummer: 45954

Mijn vader is onlangs overleden. Nu heeft hij geruime tijd in het buitenland gewoond (filipijnen). Hier heeft hij (naar zijn zeggen) een kind verwerkt. Er is een geboorteakte in de filipijnen met zijn naam erop. Naar ons weten is hij niet getrouwd met de moeder van dit vermeende kind. In 2014 kwam hij weer naar nederland terug en is in 2016 overleden. Het kind is niet in nederland erkend noch is er een ander kind bekend van mijn vader in het gemeenteregister dan mijn zus en ik. Valt dit kind onder het nederlands erfrecht en moeten mijn zus en ik hem laten delen in de erfenis of valt hij hier buiten?
Ook ben ik zelf niet getrouwd maar mijn partner heeft wel een kind. Moet ik nu een testament opmaken om ervoor te zorgen dat bij het overlijden van mij en mijn partner dit kind in de filipijnen (aangezien hij strikt gezien een halfbroer zou kunnen zijn) niks van mij erft en alles eventueel naar het kind van mijn partner of mijn zus zou gaan?
met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Of er erfrechtelijke aanspraken zijn, hangt af van het antwoord op de vraag of er familierechtelijke betrekkingen zijn. Dat valt niet zo 123 te beantwoorden. Als die er namelijk niet zijn, dan zou dat alsnog wel kunnen ontstaan, zelfs na overlijden. Ik raad u dus ook van harte aan langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken. Blijkt er inderdaad nog van een extra familielid, dan zou u daar voorzieningen voor kunnen treffen in uw testament. Ook daar kan de notaris meer informatie over geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.