Onterven van een zus.


19 oktober 2013

Vraag nummer: 36020

Ik ben alleen en heb geen kinderen. Ik heb 3 zussen, waarvan 1 inmiddels is overleden. Als ik geen testament heb, gaat de erfenis dan naar mijn 2 zussen of mogen de kinderen van mijn overleden zus ook meedelen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij een testament anders bepaalt, dan zijn in beginsel de wettelijke regels van plaatsvervulling van toepassing. Dat betekent dat kinderen als erfgenamen in de plaats treden van hun eerder overleden ouder (samen voor dat betreffende deel). Onder het motto: man en paard, zou u ook een testament kunnen maken, met daarin uw wensen en eventueel ook een executeur benoemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.