inboedelverdeling


15 maart 2009

Vraag nummer: 12463  (oude nummer: 12524)

mijn vader is in 2000 overleden. mijn moeder
is verhuisd naar verzorgingstehuis. Met toestemming is dat deel van de inboedel dat niet meekon verkocht en het geld is aan mijn moeder gegeven. nu claimt een deel van de kinderen dat dit hun 'kindsdeel' was en dat zij hier recht op hebben. er is vanaf 2000 tot heden geen kindsdeel
opgeeist. hebben zij gelijk en is er geen termijn binnen hoeveel tijd dit eigenlijk moet gebeuren.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is de klassieke situatiemet de vraag of er wel of niet een testament was. Was er geen testament dan werden kinderen bij een overlijden voor 1 jan. 2003 mede-eigenaar, moeten meewerken aan een overdracht en zijn dus mede-gerechtigd tot de verkoopopbrengst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.