Wie erft van mijn zus?


14 februari 2017

Vraag nummer: 49657

mijn zus is overleden,maar zij had geen kinderen/partner en ook geen testament. hoe weten we hoe alle zaken omtrent erfrecht geregeld moeten worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst moet inzage gedaan worden bij het centraal testamenten register om na te gaan of een testament is en zo ja bij welke notaris. Indien er geen testament is gemaakt, dan is de wettelijke erfopvolging van toepassing. Wie erfgenamen zijn hangt inderdaad af van haar gezinssamenstelling. In beginsel zijn volgens de wet indien zij geen kinderen en/of echtgenoot (of geregistreerd partner)achterlaat, ouders, broers en zussen (en eventueel afstammelingen van hen) de erfgenamen. Om het precies te weten kunt u het beste gewoon even langs een notaris gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.