Erfgenaam inmiddels overleden


15 oktober 2013

Vraag nummer: 35950

Geachte heer,

Ik heb de volgende vraag:
Mijn oom is overleden in augustus 2012. Hij had geen testament, geen vrouw/kinderen.
Ook zijn ouders zijn al overleden.
De erfgenamen zijn derhalve zijn broers/zussen.
Nu is één van zijn broers in september 2012 overleden.
Wie zijn nu de erfgenamen?
Zijn de kinderen van de overleden broer dat via plaatsvervanging? Of moeten valt het erfdeel van de overleden broer in zijn nalatenschap (m.a.w. gaat dit naar zijn echtgenote?)

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel is volgens de wet sprake van plaatsvervulling, maar ik raad u dat aan te laten vaststellen door een notaris en een verklaring van erfrecht op te laten stellen, zeker als een bank daarom vraagt. Pas verder op dat er niet mogelijk sprake is van een negatieve nalatenschap. Zuivere aanvaarding of daden van aanvaarding plegen is dan af te raden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.