Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

ik wil een testamen maken,heb 3 kinderdere

8 februari 2021

Vraag nummer: 62404

hoe is de normale verdeling als ik zelf kom te overlijden heb een eigen bedriijf en heb mijn vrouw.Dank voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder testament is bij gehuwden met kinderen de wettelijke verdeling van toepassing. De langstlevende is samen met de kinderen de erfgenaam, maar via de wettelijke verdeling wordt de langstlevende enig eigenaar. De kindsdelen worden omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. De daarover verschuldigde erfbelasting moet de langstlevende voorschieten.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder