eigenaar huis na overlijden vader?


20 februari 2014

Vraag nummer: 37441

Mijn ouders woonden samen met mijn zus in één huis. Hebben in 1998 een aflossingsvrije hypoteek genomen op naam van mijn vader en zus. Het eigendomsbewijs staat dus op hun beide namen.
De lening staat na overgesloten te zijn op naam van mijn vader en moeder.
Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
Mijn vader is laatst overleden.
op wiens naam (namen) komt het eigendomsbewijs en lening nu?

Er is geen testament opgemaakt.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze rubriek leent zich niet voor uitspraken over concrete gevallen, wat aan wie wanneer toekomt.

Indien er geen (afwijkend) testament is gemaakt dat bepaalt de wet wie erfegnamen zijn en voor welk deel. Indien een gehuwde person overlijdt met anderlating van echtgenoot en kinderen, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Kinderen zijn samen met de langstlevende de erfgenamen, maar de langstlevende wordt enig eigenaar. De erfdelen van de kinderen worden omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn