Heb ik nu al recht op mijn erfenis?


16 maart 2009

Vraag nummer: 12465  (oude nummer: 12530)

In 1997 is mijn moeder overleden, getrouwd in gemeenschap van goederen, geen langslevende contract of testament. Kinderen op dat moment 3 minderjarig en één meerderjarig. Nu is mijn vraag of wij dit erfdeel of een deel hiervan (dat behoorlijk groot zou moeten zijn) op dit moment op kunnen eisen, en hoe wij er achterkomen hoeveel dit geweest is. (mijn vader heeft de succesierechten betaald, maar geeft de gegevens over de erfenis niet aan ons) Verder vroegen wij ons af of hij wettelijk verplicht is om iig de rente over deze erfenis (omdat hij ons deel gewoon gebruikt) zou moeten betalen en hoeveel is deze rente per jaar?
Veel vragen dus, ik hoop dat u mij kunt helpen.
Alvast dank en groeten

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er destijds geen testament was, zijn de kinderen mede-eigenaar geworden. Er is dan geen sprake van een vordering met rente en eventuele opeisbaarheid daarvan. Wel is er mogelijk sprake van verdeling van eigendom.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.