Erfenis stiefzus


21 november 2016

Vraag nummer: 48323

Geachte hr. v.d. Griend.
Bij het overlijden van mijn vader in 2002 hebben zijn 3 kinderen de volmacht aan zijn echtgenote (mijn moeder) gegeven. 1 kind echter is alleen kind van mijn vader, stiefdochter dus van mijn moeder. Mijn moeder is nu overleden. Hoe verdelen wij de erfenis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Van belang is of uw moeder een testament heeft gemaakt en zo ja wat daar in staat. Indien er geen testament is, dan is de wet van toepassing. Indien vader eerder is overleden en geen testament heeft gemaakt, dan waren destijds zijn eigen kinderen tezamen met de langstlevende de erfgenamen. Alle erfgenamen zijn daarmee voor een deel gerechtigd tot de nalatenschap (van vader). Wie wat krijgt, kan ik uiteraard vanaf deze plaats niet beantwoorden, daarvoor moet u gewoon even langs een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.