Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verdeling nalatenschap na overlijden beide ouders

21 maart 2018

Vraag nummer: 54304

Onze beide ouders zijn nu overleden en er is geen testament. Wie zijn de erfgenamen in onderhavig geval?
Samenstelling gezin:
- vader, overleden 1994
- moeder, overleden 2018
Kinderen:
- dochter 1, in leven; getrouwd, echtgenoot in leven
- dochter 2, overleden 2016; echtgenoot overleden 2017
- dochter 3, overleden 1996; echtgenoot overleden 1996
- dochter 4, in leven; getrouwd, echtgenoot in leven
Kleinkinderen:
- dochter 1:
- kleindochter 1.1, in leven
- kleindochter 1.2, in leven
- dochter 2:
- stiefkleindochter 2.1, in leven
- stiefkleinzoon 2.2, in leven
- dochter 3:
- kleindochter 3.1, in leven
- kleinzoon 3.2, overleden 2010
Achterkleinkinderen:
- kleinzoon 3.2:
- achterkleinzoon 3.2.1, in leven

Er is geen testament.
Ik verneem graag van u wie volgens de wet aanspraak kan maken op de nalatenschap van de ouders nu ook 'moeder' is overleden en voor welk deel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Deze rubriek leent zich er niet voor vast te stellen wie erfgenamen zijn in een concreet geval.
In het algemeen geldt dat indien beide ouders zijn overleden (na elkaar)de wet (indien geen testament is opgesteld) de kinderen van de lansgtlevende ouder als erfgenamen aanwijst, ieder voor een gelijk deel. Voor de samenstelling van de nalatenschap is uiteraard ook de situatie bij overlijden van de eerste ouder van belang.

Indien een kind voor betreffende ouder is overleden, bepaalt de wet dat plaatsvervulling van toepassing is. Kinderen van dat kind treden in de plaats van dat kind in de nalatenschap van (groot-) ouder voor betreffend deel.
Een kind is overigens de persoon met wie de ouder familierechtelijke betrekkingen heeft. Stiefkinderen (kinderen van de echtgenoot, niet zijnde eigen kinderen) zijn in beginsel geen erfgenamen volgens de wet.

Indien een kind eerder overlijdt dan de ouder en geen eigen kinderen heeft, is geen sprake van plaatsvervulling in beginsel en zal betreffend deel aanwassen bij de andere kinderen/erfgenamen.

Indien een kind na betreffende ouder overlijdt en heeft geerfd van de ouder, dan behoort betreffend erfdeel tot de nalatenschap van dat kind en is dus van belang wie de erfgenamen van dat kind zijn.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder