Is de woning verdeeld of onverdeeld?


7 maart 2018

Vraag nummer: 54131

Vader 17 jaar geleden overleden in gemeenschap goederen gehuwd. Eigen woning. Ism moeder en erfgenamen gebruiksovereenkomst opgesteld voor bewoning door moeder - geen notariele akte - geen op naam stelling kinderen. In gebruiksovereenkomst vergoeding en betaling afgesproken en voldaan. Is door onderhandse gebruiksovereenkomst al sprake van wettelijke verdeling?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien vader voor 2003 is overleden en geen langslevende testament (gelijk aan de wettelijke verdeling) heeft gemaakt, dan zijn de kinderen destijds mede-eigenaar geworden. Een onderhandse overeenkomst is geen verdeling. Bij verkoop/hypotheek moeten alle mede-eigenaren meewerken.

In dat geval is de woning dus onverdeeld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.