Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat te doen na overlijden zonder testament?

3 februari 2018

Vraag nummer: 53642

na het overlijden van een broer blijkt er geen testament te zijn, er is een koopwoning maar weinig geld, de achtergebleven broer en zus zijn niet bij machte om dit te regelen, welke weg moet ik volgen om de familie te ontzorgen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst dient vastgesteld te worden wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen wel erfgenaam willen zijn. Vervolgens zouden de erfgenamen één van hen of een derde kunnen aanwijzen als gevolmachtigde om één en ander namens hen af te wikkelen. Omdat dit gehele proces plaatsvindt indien een notaris wordt ingeschakeld om een verklaring van erfrecht af te geven, raad ik de erfgenamen aan een notaris daartoe te opdracht te geven aan hun notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder