Wat te doen na overlijden zonder testament?


3 februari 2018

Vraag nummer: 53642

na het overlijden van een broer blijkt er geen testament te zijn, er is een koopwoning maar weinig geld, de achtergebleven broer en zus zijn niet bij machte om dit te regelen, welke weg moet ik volgen om de familie te ontzorgen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst dient vastgesteld te worden wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen wel erfgenaam willen zijn. Vervolgens zouden de erfgenamen één van hen of een derde kunnen aanwijzen als gevolmachtigde om één en ander namens hen af te wikkelen. Omdat dit gehele proces plaatsvindt indien een notaris wordt ingeschakeld om een verklaring van erfrecht af te geven, raad ik de erfgenamen aan een notaris daartoe te opdracht te geven aan hun notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.