Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nalatenschap ongehuwde tante

30 mei 2021

Vraag nummer: 63030

Ongehuwde gehandicapte tante is overleden, 3 broers waren al eerder overleden. 1 broer was nog in leven maar overlijdt 3 maanden later na tante. Is de vrouw van de laatst overleden broer erfgenaam wettelijk gezien of alleen de nichten en neven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien betreffende broer erfgenaam is en de nalatenschap heeft aanvaard, dan behoort dat erfdeel tot zijn nalatenschap en komst (dus) toe aan zijn erfgenamen. Indien zijn vrouw (enig) erfgenaam van hem is, dan komt dat deel weer aan haar toe.
Voor de andere 2 delen zal wellicht plaatsvervulling van toepassing zodat, zodat mogelijk neven en nichten gerechtigd zijn tot die delen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder