Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is gerechtigd tot de erfenis?

7 december 2017

Vraag nummer: 53016

Ouders overleden Oudste kind blijft in afgelost koophuis achter. 2 zussen wonen ergens anders.
Op naam van wie staat dit huis nu?
De erven?
Wat zijn de verplichtingen totdat het huis verkocht is?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen (afwijkend) testament is gemaakt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Indien beide ouders (beiden in eerste echt met elkaar gehuwd) zijn overleden dan zijn (in beginsel) de kinderen van ouders samen de erfgenamen en dus ook samen gerechtigd tot het huis dat tot de nalatenschap behoort. Het beheer, onderhoud, betalen van de lasten zijn in beginsel voor de eigenaren samen, maar mogelijk worden er aanvullende afspraken gemaakt in verband met het gebruiksrecht van één van de kinderen. Dat is verder aan de erfgenamen onderling indien ouders geen regeling hebben getroffen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder