Wie is gerechtigd tot de erfenis?


7 december 2017

Vraag nummer: 53016

Ouders overleden Oudste kind blijft in afgelost koophuis achter. 2 zussen wonen ergens anders.
Op naam van wie staat dit huis nu?
De erven?
Wat zijn de verplichtingen totdat het huis verkocht is?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen (afwijkend) testament is gemaakt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Indien beide ouders (beiden in eerste echt met elkaar gehuwd) zijn overleden dan zijn (in beginsel) de kinderen van ouders samen de erfgenamen en dus ook samen gerechtigd tot het huis dat tot de nalatenschap behoort. Het beheer, onderhoud, betalen van de lasten zijn in beginsel voor de eigenaren samen, maar mogelijk worden er aanvullende afspraken gemaakt in verband met het gebruiksrecht van één van de kinderen. Dat is verder aan de erfgenamen onderling indien ouders geen regeling hebben getroffen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.