Kindsdeel


7 oktober 2010

Vraag nummer: 13945  (oude nummer: 16072)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Mijn ouders hebben beide kinderen uit een eerder huwlijk 2 aan stiefvaders kant en 4 aan moeders kant.
Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd
Inmiddels is mijn moeder alweer een tijdje overleden. Bij haar overlijden kreeg mijn stief vader het vruchtgebruik van alle goederen zoals vastgelegd in de wet. Als mijn stiefvader komt te overlijden hebben wij als stiefkinderen nog rechten op de nalatenschap van mijn moeder en stiefvader?
Ondanks dat mijn stiefvader een eerlijke verdeling wil en ook twee van ons heeft aangewezen als uitvoerders van zijn wensen is er geen testament of iets dergelijks.

Alvast van harte bedankt voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

A. Lang

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het spijt me, maar het is toch iets anders allemaal.
Vruchtgebruik is lijkt mij niet aan de orde, maar de gewone wettelijke verdeling (indien overleden na 1 ja. 2003). De langstlevende wordt dan volledig eigenaar en de kinderen van de overledene krijgen een vordering op de langstlevende. Deze vorderingen zijn doorgaans opeisbaar bij overlijden van de langstlevende, dus bij de erfgenamen van de langstlevende. Dat zijn weer volgens de wet diens/haar kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.