opschortende voorwaarde


16 maart 2009

Vraag nummer: 12470  (oude nummer: 12539)

12522 was mijn vorige vraag. hetgeen ik vraag heeft zich afgespeeld in 1968. U hebt het over een nieuwe wet van 2003. Hoe was het dan voor 2003 geregeld en zijn kinderen dan medeeigenaar als 1 van de ouders overleden is ,
Boomkamp

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zonder testament bepaalde de wet destijds (naar mijn weten) dat de kinderen tezamen met de langstlevende erfgenamen waren. De kinderen zijn dan mede-eigenaar geworden als 1 ouder is overleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.