Kindsdeel en inboedel van wie?


18 november 2016

Vraag nummer: 48296

Mijn zwager is kortgeleden overleden. Hij en zijn ex-vrouw waren gescheiden, maar hebben samen nog een huis wat verkocht moest worden. Nu hebben ze 1 volwassen kind en 3 minderjarige kinderen. De ex-vrouw eistte van hun volwassen dochter, 1 dag na zijn overlijden, de sleutel van het huis. Want dat was nu van haar, zei ze. Mijn vraag is: De kinderen hebben toch recht op de helft(kindsdeel) en de inboedel van het huis, want ze waren gescheiden. En wie betaald de begrafenis e.d.?
Ze heeft 1 week na zijn overlijden de sloten laten vervangen, zodat haar dochter er niet meer in kan. Mag dit?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet zijn de kinderen de erfgenamen van de man indien hij ttv zijn overlijden niet was gehuwd. Wat tot zijn vermogen behoort, komt dus toe aan zijn erfgenamen (indien (beneficiair aanvaard), tenzij mogelijk in een testament anders is bepaald. Behoort tot zijn vermogen de helft van het huis, dan zijn de erfgenamen/kinderen dus gerechtigd tot deze helft en de daarop rustende lasten. Moeder heeft neem ik aan nog wel het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.