onterven broer en zus


5 december 2011

Vraag nummer: 26879

1.Hebben, bij afwezigheid van ouders en kinderen van een weduwe, broers en zussen recht op een legitieme portie en 2. Behalve broers/zusters ook zwagers/schoonzusters recht op een deel van de erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

Broers en zussen hebben geen legitieme aanspraak. Zwagers en schoonzusters zijn geen wettelijke erfgenamen. Uiteraard kan een testament anders bepalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.