beneficiair aanvaarden


14 mei 2004

Vraag nummer: 8537  (oude nummer: 4311)

Mijn vader is deze week overleden,We hadden al 14 jaar geen contact meer met hem,Nu weten we dat er veel schulden zijn mijn zussen willen de eventuele erfenis zo ie zo niet hebben Ik zelf twijfel er aan en overweeg het mischien benificaire te aanvaarden.
Welke stappen moeten wij dan ondernemen?
En welke gevolgen kan dit voor mij en mijn gezin mee- brengen?
Welke risico's neem ik als ik het aanvaard mocht het zo zijn dat er helemaal niets overblijft of er grote finansiele schulden blijken te zijn?
En hoe zit dat in de verdere toekomst?
Wat gebuurt er als ik zijn personlijke bezittingen aan neem zoals portomonee horloge en ring?
En als we onze foto's terug willen?
Hangen hier dan nog gevolgen aan ?En ben je dan ook verplicht de rest van alles erbij te nemen?
Hoe pakken we dit aan en kunnen we er voor zorgen dat het voor ons geen grote (financiele) risico's met zich mee brengt.
Het zijn veel vragen toch hoop ik er op dat u mij kan helpen.
Alvast hartelijk bedankt

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De beneficiaire aanvaarding is eigenlijk de beste manier om enerzijds je verantwoordelijkheid als erfgenaam/kind te nemen maar anderzijds niet het risico te lopen dat je eigen vermogen in gevaar komt.
Er zijn wel de nodige vereisten die je in acht moet nemen na de benificiaire aanvaarding. Er is dan sprake van de wettelijke vereffening.

Het lijkt mij het beste dat u contact opneemt met een notaris voor: nadere informatie; het verzorgen van de beneficiaire aanvaarding als u dat wenst; het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.