percentage erfenis kleinkinderen


12 mei 2012

Vraag nummer: 28257

Mijn moeder (weduwe) is onlangs overleden en zitten wij met de volgende vraag? Er zijn 4 kinderen, waarvan 1 overleden zus, die 2 zonen heeft. Hoe is de verdeling tussen de overgebleven kinderen, zwager en zijn 2 zonen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er geen testament is, dan bepaalt de wet dat indien een persoon in ongehuwde staat komt te overlijden, de kinderen de erfgenamen zijn, ieder voor een gelijk deel. Is een kind eerder dan die persoon overleden, dan treden diens/haar kinderen in de plaats voor dat kindsdeel. Ingeval er dus twee (klein)kinderen zijn, dan wordt dat vierde deel weer door twee gedeeld. Een echtgenoot erft niet via deze plaatsvervulling.

Om zekerheid te hebben raad ik u aan toch even langs uw eigen notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.