Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overschrijven (vervolg op 9890)


16 november 2007

Vraag nummer: 5063  (oude nummer: 9894)

Geachte heer,

Ik ben in mijn vorige vraag niet helemaal duidelijk geweest. De gemeente staat wel als rechthebbende op dit graf vermeld en de echtgenote als belanghebbende. Wij zijn bezig met een inhaalslag en schrijven de nabestaanden van algemene graven aan met de mogelijkheid om ze nu alsnog het uitsluitend recht af te laten kopen. Dit komt voort uit het verleden vanwege een gebrekkige informatievoorziening door o.a. begrafenisondernemers. Zij valt dan wel onder de toekomstige graven maar omdat dit stamt uit een periode van de gebrekkige informatievoorziening zijn er ook een aantal graven bij betrokken die nog een lopende termijn hebben.
Het beleid is nu als een algemeen graf wordt uitgegeven (voor 10 jaar) kan dit niet worden verlengd en zal worden overgegaan tot opruiming van de gedenktekenen na afloop van de termijn. Als de zus toch besluit dat zij het graf wil afkopen kan ik het dan toch nu in laten gaan of moet ik dan toch wachten tot 2009 en het pas in 2009 uitgeven als eigen graf aan de zus.

Met vriendelijke groet,
cluster burgerzaken

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is ook mogelijk om het graf om te zetten in een eigen graf, dat dan als nieuw eigen graf wordt uitgegeven. Mits u er natuurlijk als gemeente geen probleem mee hebt dat er dan een eigen graf, met andere looptijd, tussen de algemene graven ligt. U bent vrij om zo'n verzoek wel of niet te honoreren. Nu er op dit punt niets in de verordening geregeld is (wat logisch is omdat het zo uitzonderlijk is) kan iemand er geen recht op doen gelden. Maar van de andere kant, als je iemand ergens blij mee kan maken en het is voor jou als gemeente geen probleem, waarom zou je het dan niet doen?

Ik vind alleen het woordje 'afkopen' niet zo gelukkig. Het woord suggereert in begraafplaatsland dat je de kosten voor onbepaalde tijd in de zin van eeuwig afkoopt. Omdat het woord 'kopen' en 'koopgraf' voor veel mensen toch nog de betekenis heeft van het kopen van een eigen 'eeuwig' graf. Ik prefereer dan het woord 'huur'. Dat is juridisch ook niet helemaal correct (men verleent als gemeente een grafrecht, wat beter vergelijkbaar is met een opstalrecht of ander zakelijk gebruiksrecht), maar voor het publiek is dat makkelijker te snappen en men beseft ook dat er een keer een einde aan komt. Huur kan je verlengen, maar afkoop suggereert dat je nooit meer kosten zou hoeven hebben. En zo is het niet.

Dan de vraag, kun je die omzetting nu laten ingaan, of pas per 2009. Ik zie drie varianten.
1. Je kunt nu afspreken (wel even vastleggen in een briefje) dat het graf in 2009 als eigen graf wordt uitgegeven aan de zus; zij krijgt dan in 2009 een grafakte/beschikking en een rekening met het tarief van 2009.
2. Je kunt nu in 2007 al de grafakte op naam van de zus uitgeven en daarin opnemen dat het recht loopt van 2009 tot 2029 en nu als een rekening sturen met het tarief van 2007 voor een eigen graf (het tarief 2009 is nog niet bekend en kunt u ook niet heffen).
3. Je kunt nu in 2007 het gebruiksrecht van het graf als algemeen graf omzetten in een eigen graf, met ingang van 2007, dus tot 2027. Ook direct grafakte en rekening, natuurlijk.
Deze laatste optie 3 kan echter alleen als de belanghebbende echtgenote daar geen bezwaar tegen heeft. Zij heeft immers voor het graf betaald tot 2009. Stel dat zij het graf vol heeft gezet met witte bloemen, dan heeft ze tot 2009 recht op witte bloemen en hoeft ze niet te dulden dat haar schoonzus voortijdig op grond van een nieuw grafrecht het graf vol rode bloemen zou kunnen zetten.
De optie 2 is nu alleen mogelijk, omdat we twee jaar voor het einde van de looptijd van het graf zitten. In de Wlb staat in artikel 28, eerste lid, dat het grafrecht op verzoek binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn kan worden verlengd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >