Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming algemene graven (vergissing termijn 20 jaar)


27 november 2003

Vraag nummer: 2689  (oude nummer: 3473)

Medio 2004 wordt een ruiming van een grafveld met algemene graven uitgevoerd. Door een administratieve fout zijn 6 van deze graven voor 20 jaar uitgegeven. Mag je familie verzoeken om de graven te ruimen voordat de termijn van 20 jaar is verstreken, wat doe je met de graven waar niemand als belanghebbende bekend is. De graven hebben volledig het karakter van een algemeen graf, er zijn verschillende personen in één grafruimte bijgezet enz.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Hebben de nabestaanden van deze mensen een beschikking waaruit blijkt dat de graven voor 20 jaar zijn uitgegeven? Dan hoeven ze geen genoegen te nemen met minder. Ongeacht of de termijn door een vergissing tot stand is gekomen of niet. Er is een recht ontstaan.

U kunt deze mensen natuurlijk wel vragen of men met een kortere termijn genoegen neemt, maar het heeft alleen effect als alle betrokkenen van een graf er mee instemmen.

Als er geen beschikking is afgegeven en de familie niet weet dat de graven voor 20 jaar zijn (de termijn van 20 jaar staat alleen in de interne administratie), dan kunt u dat intern gewoon corrigeren. Maar zodra derden iets zwart op wit hebben over die 20 jaar, is bij beschikking een recht ontstaan dat u niet zonder objectief geldige en zware reden kunt intrekken. Een vergissing bij uitgifte is geen voldoende zware reden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE