Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbeschikking na grafrust van 10 jaar


20 november 2003

Vraag nummer: 2665  (oude nummer: 3427)

Geachte l.s.,

Hopelijk kunt u mij helpen aan een antwoord op de volgende vraag:

Mijn schoonvader is 6 jaar geleden overleden; hij is begraven en heeft het graf gekocht voor een periode van 10 jaar. Als de termijn afloopt moeten we opnieuw overwegen wat we doen .... het graf voor een langere termijn kopen, het graf laten ruimen of het graf laten ruimen nadat schoonvader alsnog is gecremeerd en in een urn is bijgezet.

Mijn vraag is of, indien het graf na 10 jaar wordt geruimd, alsnog beschikt kan worden over de as ?

Kan de as dan alsnog in een urn worden geplaatst en elders op de begraafplaats een plek krijgen?

Bij voorbaat mijn dank voor uw aandacht.

Hoogachtend, met hartelijke groet,

Arthur Offers

Antwoord:

Geachte heer Offers,

Inderdaad kunnen na afloop van de termijn van 10 jaar de stoffelijke resten van uw schoonvader alsnog gecremeerd worden. En dan de asbus bijgezet.
Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubrieken 'Opgraven en herbegraven', 'Asbestemming (keuzes en zeggenschap over as)' en 'Bijzetten asbus'.

Overigens merk ik op dat een graf voor 10 jaar hoogstwaarschijnlijk een 'algemeen graf' is, waarvan de rusttijd niet verlengd kan worden, zodat u inderdaad óf moet herbegraven óf moet cremeren om een laatste rustplaats/gedenkplaats (elders) te laten voortbestaan.

Overigens lijkt het mij raadzaam om nu ook al eens bij de beheerder van de begraafplaats te informeren naar de kosten van een en ander. Het kan zijn dat het herbegraven in een gewoon eigen graf voor 20 jaar goedkoper is dan het opgraven + laten cremeren + bij laten zetten van de asbus. Voor de kosten van een crematie moet u bij een crematorium in de buurt zijn. Denk ook aan kosten waar men normaal niet zo snel aan denkt, als aan de kosten van een (crematie)kist.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE