Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming algemeen graf


29 november 2002

Vraag nummer: 1801  (oude nummer: 2169)

Wed, 11 Dec 2002 10:21

Mijn vader ligt sinds mei 1989 begraven in een algemeen graf. Afgelopen maandagavond werden wij via een kort en zakelijk telefoontje op de hoogte gesteld van het voornemen het graf de dag erna te ruimen en of wij maar met de familie op wilde nemen waar de gedenktegel naar toe moest. Wij als familie wisten dat de grafrust van 10 jaar voorbij was, maar het graf werd nog regelmatig bezocht door de kinderen. Staat er een termijn voor hoelang er een aankondiging gemaakt moet worden voor men tot ruiming overgaat. En is men verplicht een algemene aankondiging te maken voor men tot ruiming overgaat ?

Indien mogelijk graag een spoedig antwoord omdat wij de desbetreffende kerkgemeenschap van wie de begraafplaats is een brief willen schrijven.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een verplichting tot aankondiging van ruiming bestaat niet. Niet wettelijk en meestal ook niet in een beheersverordening of beheersreglement van een begraafplaats. (Sommige gemeenten hebben het wel in hun verordening staan, maar eigenlijk is dat onnodig en dubbelop).
Na 10 jaar is de termijn immers om en weten partijen waar ze aan toe zijn: het graf kan dan geruimd worden.

Het is op zich al netjes van de begraafplaats dat men u vraagt of u het monumentje nog zou willen hebben. Men zou het immers ook kunnen vernietigen, zonder ruggespraak. De termijn is om en niemand heeft er (meer) aanspraak op. Zo simpel is het in wezen.

Algemene graven kunnen niet worden verlengd. Men zou dan immers voor meerdere personen/families tegelijk het grafrecht moeten verlengen. De meeste mensen vinden dat niet nodig. Juist daarom kiest men vaak voor een algemeen graf: de relatief korte termijn is voor de meeste mensen voldoende.

Als u wilt dat er op de een of andere manier een vervolg aan het graf gegeven wordt, kunt u vragen of men de ruiming wil omzetten in een opgraving: de stoffelijke resten apart houdt en in een nieuw graf wil herbegraven. U hebt daar formeel eerst toestemming van de burgemeester voor nodig; na 10 jaar is die toestemming een formaliteit. De toestemming zal/kan niet geweigerd worden. Maar het kost normaal wel enige tijd.

Maar eigenlijk had dit al een paar jaar geleden geregeld moeten worden, waarbij u zelf het initiatief had moeten nemen. Bij een algemeen graf is er vaak ook geen contactpersoon (hoewel dat altijd wel aan te raden is, voor beide partijen, begraafplaats en familie). In uw geval blijkbaar wel, anders kon men u niet bellen.

Snelle actie is geboden, als men nu aan het ruimen geslagen is. Ik zou in uw geval een brief schrijven én bellen dat er een brief onderweg is. Want bij kerkbesturen is het parochiesecretariaat of het kerkelijk bureau vaak gescheiden van het beheer van de begraafplaats. En als uw brief pas over een maand in de vergadering van het kerkbestuur aan de orde zou komen, kan het te laat zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE