Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Claim na ruiming algemeen graf


27 juli 2021

Vraag nummer: 63411

Begin juni hebben wij een reguliere ruiming gehad van algemene graven. Een jaar van tevoren hebben wij bordjes geplaatst met de mededeling van de komende ruiming. Daarop is vermeld dat de contactpersonen in februari een brief zouden krijgen. Als ze op 1 maart nog geen brief gehad hadden dan werd hen gevraagd om contact op te nemen met de administratie.
De brieven zijn verstuurd naar de contactpersonen. Ook is er op de gemeentepagina in het Streekblad een mededeling gepubliceerd met de betreffende grafnummers.
Nu belt er iemand wiens vrouw bij de ruiming in het verzamelgraf terecht is gekomen omdat er niet gereageerd was. Meneer geeft aan de brief niet te hebben gehad. Een collega heeft alle bij ons bekende adressen nagelopen op wijzigingen. Volgens de collega was meneer verhuisd naar het buitenland. Meneer geeft aan dat dit niet het geval is geweest. Mogelijk is hij verwisseld met zijn zoon die wel in het buitenland woont/gewoond heeft. Deze heeft dezelfde voorletter.
De brieven die wij naar het buitenland hebben verstuurd zijn ook per email verzonden. Maar van deze meneer hadden wij geen emailadres en geen telefoonnummer.
Meneer geeft aan zo’n 5x per jaar naar de begraafplaats te gaan. Ook afgelopen Moederdag is hij nog geweest. Hij heeft de bordjes misschien wel gezien en misschien wel gelezen. Maar heeft blijkbaar niets met deze info gedaan.
Meneer geeft aan erg bedroefd, maar ook erg boos te zijn over de gang van zaken. Hij wil genoegdoening. Zijn vrouw kunnen we niet meer uit het verzamelgraf halen. Het gedenkteken is nog wel aanwezig. Die wil meneer niet terug. Aan het einde van het gesprek zei hij: geef me maar € 1200, zo veel heeft de steen mij gekost. Dan praat ik er niet meer over.
De brief is per abuis naar het verkeerde adres verstuurd. Dat is de gemeente verwijtbaar. Meneer heeft overigens geen adreswijziging doorgegeven. Sinds twee jaar woont hij op een ander adres, ook in onze gemeente. Maar er zijn wel bordjes bij de graven gezet. Er is een publicatie geweest in een huis-aan-huis-blad.
Waar heeft meneer recht op? Iedereen kan wel een geldbedrag eisen? Is dit reëel? In mijn ogen niet. Maar wat dan wel? Kan, als de brief niet aankomt, het plaatsen van bordjes en het publiceren van een mededeling in het Streekblad gezien worden als een schriftelijke mededing aan de belanghebbende in het kader van de Wet op de lijkbezorging artikel 27a?
“Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is.”

Antwoord:

Geachte heer,

Die claim van meneer kunt u afwijzen. Die is onterecht en onnodig.

De betreffende meneer weet wanneer zijn vrouw overleden is en tot wanneer de gebruiksrechten van het graf liepen. Als hij gewild zou hebben dat zijn vrouw langer begraven zou blijven, had hij haar voor het aflopen van de gebruiksrechten kunnen herbegraven. Dat heeft hij nagelaten.
Elk graf kan na afloop van de gebruiksrechten geruimd worden. Dus ook dit graf.

De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door de beheerder worden verwijderd. Dat kan ook, omdat de monumenten na afloop van het gebruiksrecht door natrekking eigendom zijn geworden van de gemeente als houder van de begraafplaats. Als de man niet voor het einde van het gebruiksrecht het grafmonument heeft verwijderd, heeft hij feitelijk en juridisch afstand gedaan van het grafmonument. Hij kan het monument nu dus niet meer claimen.

Artikel 27a van de Wet op de lijkbezorging regelt: "Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is." Aan dit voorschrift heeft de gemeente voldaan; dat bij de administratie van de begraafplaats geen actueel adres bekend was, ligt ook aan meneer zelf.

Als de man regelmatig op de begraafplaats kwam, zouden de bordjes hem moeten zijn opgevallen.

Men kan in Nederland alleen een schadevergoeding vragen, als er feitelijk ook schade is. Ik zie in dit verhaal geen schade voor de man.
Hij had de ruiming van het graf niet kunnen voorkomen, als hij wel een brief ontvangen zou hebben. Hij had zijn vrouw eerder kunnen herbegraven, maar dat had hij moeten doen toen de gebruiksrechten afliepen. Hij was vanaf het moment dat de rechten verlopen zijn, geen eigenaar van de grafsteen meer. Want de opschorting van de natrekking op grond van artikel 32a Wlb was afgelopen. Maar dat heeft hij allemaal zelf nagelaten.

Ik zie geen enkele reden om deze man een geldbedrag te geven. Ook omdat er geen schade is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >