Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergunning gedenkteken langer dan uitgifte graf; termijn ruiming


5 december 2013

Vraag nummer: 36663

Hallo,

We willen een aantal algemene graven gaan ruimen. Ze zijn in 2006 uitgegeven.

Op enkele grafkaarten staat uitgifte voor 20 jaar.

Op enkele graven is in 2006 een vergunning voor een grafmonument verleend.

Mijn vraag is mogen deze graven geruimd worden en zo ja wanneer?

Bedankt.
Met vriendelijke groet,
Claudia Baars

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Graven kunnen alleen dan worden geruimd, wanneer er geen rechten meer op rusten. Dat geldt zowel voor eigen (particuliere) graven als voor algemene graven.
Dus als algemene graven in 2006 zijn uitgegeven voor 20 jaar, mogen ze pas in 2026 geruimd worden. Graven die voor een kortere periode zijn uitgegeven, mogen eerder worden geruimd. Als graven met verschillende termijnen door elkaar liggen, zullen sommige dus al wel en andere nog niet geruimd mogen worden.

Als in de vergunning voor het grafmonument geen termijn staat, volgt de termijn voor het mogen hebben van het monument gewoon de termijn waarvoor de grafruimte ter beschikking is gesteld.
Gewoonlijk staan in vergunningen voor monumenten geen termijnen genoemd. Dat is ook logisch. Het heeft namelijk geen zin om dat te doen, omdat de vergunning geldt zolang het grafgebruik bestaat. Dan hoeft, als de termijn van een graf verlengd wordt, ook geen nieuwe vergunning voor het monument te worden aangevraagd en afgegeven.

Als om een of andere reden een vergunning voor een monument zou zijn afgegeven voor een langere termijn dan waarvoor het graf in gebruik is gegeven, heeft dat niet tot gevolg dat daardoor automatisch het gebruik van het graf verlengd is.

Nog een gedachte. Het is vreemd dat op enkele grafkaarten de aantekening van 20 jaar voorkomt en op andere uit diezelfde periode blijkbaar niet. Ik adviseer u om gewoon eens even de beheersverordening die in 2006 gold, en eventuele uitvoeringsregelingen die termijnen voor graven zouden kunnen bevatten, na te kijken. Idem de verordening begraafrechten. Als overal uit blijkt dat algemene graven slechts voor 10 jaar ter beschikking werden gesteld, gaat het bij die aantekening over 20 jaar op de grafkaarten kennelijk om een vergissing. Waarschijnlijk omdat voor eigen graven 20 jaar de standaardtermijn was. Dan zou ik nog nakijken of er brieven/beschikkingen aan belanghebbenden zijn gezonden waarin rechten voor 20 jaar zijn verleend. Stel dat de verordeningen geen 20 jaar noemden, maar er toch beschikkingen voor 20 jaar zouden zijn, dan kunnen nabestaanden op grond van die beschikkingen toch rechten op 20 jaar doen gelden. Als er geen beschikkingen zijn, zijn de aantekeningen vergissingen en zou ik de termijn volgens de verordeningen hanteren. Dat is dan waarschijnlijk 10 jaar.

U moet volgens de wet belanghebbenden toch ongeveer 6 tot 12 maanden tevoren attenderen op het aflopen van de termijn; als blijkt dat 10 jaar onjuist zou zijn kunnen belanghebbenden dat kenbaar maken en kunt u alsnog besluiten de ruiming uit te stellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Mag je samen met je huisdier worden begraven?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >