Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overnemen grafrechten

3 augustus 2008

Vraag nummer: 5604 (oude nummer: 11130)

Mijn dochter was niet gehuwd met de vader van haar kind. Het kind is wel erkend en draagt de naam van de vader.
Volgend jaar verlopen de grafrechten. De wetttige erfgenamen van haar overleden partner hebben te kennen gegeven het graf te willen ruimen. Omdat mijn dochter haar kind later de kans wil geven het graf te bezoeken (kind is nu 10 jaar) wil ze de grafrechten overnemen en met 10 jaar verlengen.
Welke rechten heeft zij of heeft haar zoon en hoe moet ze handelen in deze om te voorkomen dat het graf geruimd wordt, Ik hoop dat u ons raad kunt geven in deze, met vriendelijke groet, XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als het kind van uw dochter en haar overleden partner nu 10 jaar oud is, concludeer ik dat de partner/vader begraven is in een algemeen graf. De rechten op een algemeen graf kunnen gewoonlijk nooit verlengd worden; dat ligt in de aard van het graf. Een eigen graf of een familiegraf is gericht op de langere termijn, een algemeen graf niet. Ruiming van dit graf is dan ook niet iets wat de erfgenamen van de overleden partner willen, maar wat gewoon het gevolg is van het nemen van een algemeen graf voor 10 jaar.
Uw dochter kan haar overleden partner waarschijnlijk wel laten herbegraven in een eigen (familie)graf.
Zij en haar zoon zijn belanghebbende en kunnen een dergelijk verzoek tot opgraving en herbegraving doen, met verlof van de burgemeester.

Zie voor de verschillen tussen graven op deze site http://www.uitvaart.nl/index.php?s_page_id=117
Zie van de juridische adviesirubriek ook de sub-rubriek Algemeen graf
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=36
en de sub-rubriek Opgraven en herbegraven of cremeren
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=37

Het is het verstandigst als uw dochter gewoon eens met de beheerder van de begraafplaats de mogelijkheden bespreekt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder