Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Herbegraven kind, na 40 jaar

29 november 2002

Vraag nummer: 1758 (oude nummer: 2126)

Thu Mar 14 15:14:09 2002

Er is een verzoek binnengekomen voor de herbegraving van een kind van 3 jaar die ongeveer 40 jaar geleden is begraven. Het kindje is begraven in een graf met nog drie andere kinderen. De kinderen zijn niet op elkaar begraven maar 2 aan 2 naast elkaar. De reden van herbegraving is het feit dat de ouders naar een andere gemeente zijn verhuisd en hun kind daar willen begraven. Ze willen daar zelf ook later begraven worden. De gemeente staat in principe afwijzend tegenover dit verzoek. Wij vragen ons af op welke gronden we dit kunnen weigeren. Hoe zit het met de grafrust van de andere kinderen? Moeten we dan evt nog toestemming vragen aan deze erfgenamen van de overige graven?? Zijn er nog wel overblijfselen over om te herbegraven na ± 40 jaar???

Met vriendelijke groeten,
Burgerzaken gemeente Xxxxxxxx

Antwoord:

Thu Mar 14 17:41:14 2002

Geachte heer of mevrouw,

De gemeente kan het verzoek om op- en herbegraving van het 3-jarige kind niet weigeren. Wanneer het gaat om stoffelijke resten die tenminste 10 jaar oud zijn, is het weigeren van vergunning bij de bestuursrechter kansloos. De inspectie voor de milieuhygiëne, die moet worden gehoord, zal in het geval van een 40 jaar oud graf altijd positief adviseren. De wettelijke termijn van grafrust is verstreken. De wet geeft de mogelijkheid van opgraving. Enfin, ik zie geen enkele weigeringsgrond.

Het gaat naar ik begrijp om een algemeen (kinder)graf. Dan hebben de nabestaanden van de andere in dit graf begraven kinderen geen zeggenschap. Er hoeft dus ook geen toestemming gevraagd te worden.
Bovendien, aan wie zou die toestemming gevraagd moeten worden, want er is geen rechthebbende. Wat moet je dan aan met mogelijk tegenstrijdige opinies van broers of zussen? Als het op te graven kind als bovenste begraven is, hoeven de stoffelijke resten van het daaronder begraven kind en de er naast begraven kinderen niet geroerd te worden.

Of er nog wel overblijfselen zijn na 40 jaar is vooraf niet te zeggen. Maar dat is nooit een argument om het wel of niet toe te staan. Ook de verhuizing van een symbolische schep zand uit het graf kan voor de ouders psychologisch heel belangrijk zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 maart 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder