Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven moeder en kind samen


10 september 2007

Vraag nummer: 4953  (oude nummer: 9682)

Door een misdrijf is een moeder en haar 3 jarig kind om het leven gekomen. De familie zou graag beide personen in een algemeen graf begraven. De nadere regels geven echter aan dat in 1 graf 1 lijk kan worden bijgezet. Hiernaast is ook wettelijk voorgeschreven dat 1 persoon in 1 kist moet.
De vraag is of er mogelijkheden zijn om moeder en kind in 1 graf te begraven, gezien de bijzondere situatie.
Kan het gemeentebestuur beslissen dat in afwijking van de nadere regels moeder en dochter in een algemeen graf kunnen worden bijgezet, of bestaat deze optie alleen voor een eigen graf, waarbij ook aangetekend moet worden dat wij in onze gemeente alleen maar 1 diep begraven door de hoge grondwaterstand.

Antwoord:

Geachte heer,

Het Besluit op de lijkbezorging schrijft in artikel 3 één persoon per kist/grafruimte voor. Daar kan een begraafplaatshouder niet van afwijken. Overtreding van deze regel is strafbaar.
Het is geen kwestie van de wens van de familie niet willen respecteren, als het gaat om 2 personen in 1 kist, maar het is wettelijk verboden.

Er zou wel een uitzondering op de nadere regels gemaakt kunnen worden voor 2 kisten in één algemeen graf, als de vereiste afstand tot het grondwater kan worden aangehouden, de vereiste afstand tussen de kisten/graven onderling en de vereiste afstand tot het maaiveld. Maar als dat boven elkaar niet kan, zou er wel een dubbelgraf in een breedte van gemaakt kunnen worden. Per slot zijn er veel regio's in den lande waar men, als het gaat om de dubbelgraf voor bijvoorbeeld een echtpaar, náást elkaar begraaft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE