Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemeen graf op naam uitvaartondernemer?


19 juli 2004

Vraag nummer: 3228  (oude nummer: 4519)

Recent hebben wij iemand in een algemeen graf begraven. Bij de administratieve afhandeling van deze begrafenis blijkt dat de uitvaartondernemer op het aanvraagformulier twee minderjarige kinderen onder de kop 'rechthebbende' heeft ingevuld en zelf als 'rechthebbende' heeft ondertekend. Ten eerste kan ik slechts een persoon als 'rechthebbende' aanmerken. Ten tweede lees ik in eerdere antwoorden dat minderjarigen een dergelijke contract niet mogen aangaan. Wie is nu 'rechthebbende'?
Kan dit (tijdelijk) de uitvaartondernemer zijn? Hoe ligt het dan met de rechten van de familie bij eventuele verzoeken om opgraving tzt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een minderjarige kan/mag geen contract aangaan. Dat betekent nu juist dat het minderjarig zijn: te jong voor contracten. Wat wel zou kunnen, is dat de voogd van een minderjarige ten behoeve van die minderjarige een contract sluit. Of, in het geval van de gemeente, een beschikking krijgt inzake de verlening van het grafrecht.

Ik meen dat het onverstandig was om de begrafenis zo te accepteren. Nu is er bij een algemeen graf in de regel geen echte rechthebbende, mede omdat de rechten oom maar beperkt zijn. Maar soms kent men de persoon die de begrafenis liet uitvoeren wel bepaalde rechten of plichten toe.
Alleen een volwassene had opdracht aan de uitvaartondernemer mogen geven. En alleen de voogd van een minderjarige namens de minderjarige.
Ik zou, als ik gemeente was, het formulier geweigerd hebben en verlangd hebben dat de voogd namens 1 kind of een ander volwassen familielid getekend had.

Ik zou in dit geval de kinderen aanschrijven en zeggen dat het graf op naam van 1 kind kan staan, mits zijn/haar voogd dit schriftelijk bekrachtigd.
Ik neem aan dat een ouder van deze kinderen is overleden en begraven. Dan is waarschijnlijk de andere ouder handelingsbevoegd voor die kinderen (en is er nog geen voogd), maar is de kans groot dat het om gescheiden ouders gaat en dan ligt het natuurlijk gevoelig dat men iets met het graf van de ex-echtgenoot van doen heeft. En vlak na het overlijden is er door de rechter nog geen (andere) voogd of toeziend voogd benoemd. Maar dan had een ander familielid moeten tekenen.
Als men dit niet in orde maakt, is er geen 'rechthebbende' totdat het oudste kind meerderjarig wordt. Maar die moet dan in feite zijn positie alsnog bekrachtigen met een handtekening, want nu is er juridisch gezien nog geen contract of een beschikking inzake grafuitgifte. De handtekening van de uitvaartverzorger is niet rechtsgeldig om de gemeente en de kinderen aan elkaar te binden.

Het is inderdaad zeer gewenst om een 'rechthebbende' te hebben. Niet alleen in het geval van de rechten van de familie bij eventuele verzoeken om opgraving. Maar ook bij onenigheid over de vorm en uitvoering van een grafmonument.

Het lijkt me zaak om het alsnog zo snel mogelijk te regelen. Dit soort aanvragen namens kinderen moeten niet geaccepteerd worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE