Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemeen graf; kinderen willen geen opdracht geven


2 juni 2009

Vraag nummer: 6583  (oude nummer: 13127)

Vandaag is bij de afdeling burgerzaken de vraag binnengekomen een meneer te begraven waarvan de beide kinderen geen opdracht willen geven (en dus niet willen betalen). Kunnen wij zelf de tijd en datum bepalen voor de begrafenis, hebben zij het recht op inspraak hierin? Mogen zij erbij aanwezig zijn met andere woorden: moeten ze uitgenodigd worden?
Mogen zij een grafmonument laten plaatsen? Wij laten namelijk normaal alleen een rechthebbende een vergunning aanvragen voor een monument en deze familie is dus geen rechthebbende of opdrachtgever (algemeen graf).

vr.gr.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als niemand opdracht wil geven voor de begrafenis, treedt artikel 21 Wet op de lijkbezorging in werking. De burgemeester (dus de gemeente) draagt dan zorg voor de begraving.
Maar op grond van artikel 22 Wlb mag de gemeente de kosten geheel verhalen op de kinderen. Of zij nu opdrachtgever zijn of niet. Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek Overige onderwerpen > Uitvaart door gemeente.

Als de gemeente de uitvaart regelt, bepaalt zij zelf de datum en tijd. De nabestaanden hebben geen recht op enige inspraak. U hoeft ook geen rouwdienst of iets dergelijks te houden. De nabestaanden hoeven ook niet uitgenodigd te worden en ook niet in kennis te worden gesteld van de datum en het tijdstip van de begraving. Menselijkerwijs zou ik de afweging maken of de nabestaanden de kosten niet willen of niet (goed) kunnen betalen; in het laatste geval zou ik iets coulanter zijn.

Als de nabestaanden de uitvaart niet regelen en betalen, verwerven zij ook geen grafrechten en hebben zij uiteraard geen recht om een grafmonument te plaatsen. Dat kan eventueel pas later, nadat zij de kosten (toch) hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >