Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Andere overledene opgraven uit algemeen graf (en omzetting algemeen graf in eigen graf)

28 oktober 2014

Vraag nummer: 40387

In een algemeen graf liggen twee personen.

De familie van de eerste begraven persoon, komt er nu achter dat ze helemaal geen algemeen graf wilden, maar een eigen graf.

Dit hadden ze niet in de gaten, tot er een andere persoon, geen familie, 7 weken geleden in begraven werd.

Nu heeft de familie het verzoek ingediend om van het algemene graf een eigen graf te maken.

Dat betekent, dat wij als gemeente dan de laatst begraven persoon, moeten herbegraven in een ander algemeen graf.

En dit is dus de vraag:
Kunnen wij als gemeente hiertoe besluiten, uiteraard met kennisgeving aan de familie.
Of kan het verzoek alleen van de familie komen, voor een herbegraving?
Artikel 29 Wlb geeft alleen aan dat burgemeester vergunning hiervoor moet afgeven.

Antwoord:

Geachte heer,

Van een dergelijk verzoek heb ik nog nooit eerder gehoord. Mensen kunnen om een opgraving van een eigen familielid vragen, maar dat familie A de herbegraving van een persoon van de familie B vraagt omdat A zich heeft vergist in het type graf is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen. Ik denk dat het bij de rechter kansloos is, als er procedures van komen.

Het ligt voor de hand dat uw gemeente (de burgemeester om precies te zijn) het verzoek van A om opgraving en herbegraving van B afwijst. B hoeft niet de dupe te worden van de wens van A, waarvan (mij nu) onduidelijk is of dat sprake is van een veranderende wens of laksheid of iets anders.
Ik heb nog nooit gehoord dat een dergelijk verzoek ooit is gedaan en ooit is gehonoreerd. Het is wel eens voorgekomen dat een familie A vroeg om herbegraving van iemand van een familie B, omdat de begraafplaatshouder een grote fout had gemaakt en per ongeluk B had begraven in een eigen graf van A. Maar dat is een heel andere situatie. Hier is geen sprake van een fout van de houder van de begraafplaats, maar een erg late wens van familie A. Ontstaan door het niet opletten van familie A.

Als A vraagt om de opgraving van B, ligt het voor de hand dat B er bezwaar tegen indient. Mijn inschatting is dat dat bezwaar wordt toegewezen. Als dat niet al gedurende de bezwarenprocedure is, dan toch zeker in beroep bij de rechtbank.

Ik ken de feitelijke situatie op uw gemeentelijke begraafplaats niet. Het verzoek van de familie A omvat 2 verzoeken: de omzetting van een algemeen graf in een eigen graf en de herbegraving van een lid van de familie B. De omzetting van een algemeen graf in een eigen graf valt alleen te overwegen als op de begraafplaats de algemene graven tussen de eigen particuliere graven liggen. Om een algemeen graf in een vak van algemene graven om te zetten in een eigen graf, is buitengewoon onverstandig gezien vanuit de optiek van het beheer van een begraafplaats. Eigen graven hebben vaak andere formaten. Er mogen andere grafmonumenten op. Dat schept allemaal onwenselijke precedenten in een vak met algemene graven. Maar vooral zijn de termijnen anders en kunnen de grafrechten van eigen graven altijd verlengd worden. Dat betekent dat de ruiming van algemene graven in een vak waar een eigen graf in ligt, onnodig complex en duur wordt. Normaal kan men een heel vak algemene graven efficient laag voor laag afgraven. Daardoor kunnen ze goedkoper zijn. Maar dat gaat niet zonder meer als er een eigen graf tussen ligt. Dan heb je een soort eiland van 2 bij 1 meter waar je rondom 2 meter zou kunnen/moeten afgraven. Dat eilandje dreigt in te zakken en dan kan ruiming rondom niet veilig zonder damwanden e.d.. Dat wordt een beheerprobleem, waar een begraafplaats niet aan moet beginnen.
Ik heb gezocht naar de uitvoeringsregelingen van de beheersverordening van uw gemeente, maar kan die niet op internet vinden. Dus ik kan niet zien of de algemene graven andere formaten hebben en/of aparte vakken hebben.

Als de algemene graven wel ‘gewoon’ tussen de eigen graven liggen, zou het op zich geen kwaad kunnen als het graf wel zou worden omgezet.
Maar daar hoeft mijns inziens familie B niet aan mee te werken, als zij niet wil.

Ik zou er als gemeente geen moeite mee hebben om aan het verzoek te voldoen als dit graf tussen de eigen graven ligt en als familie B zou instemmen met een herbegraving. Maar waarom zou B instemmen? A zou B kunnen vragen in te stemmen en daar bijvoorbeeld tegenover kunnen stellen dat zij dan voor B (ook) de kosten van een eigen graf betalen.
Dan is er misschien voor iedereen een win-win situatie.
Maar misschien is het zo dat A dan B iets opdringt, wat B helemaal niet wil. Daar moet de gemeente ook voor waken. B moet niet door A onder druk kunnen worden gezet.

Mijn advies:
1. Het verzoek van familie A om het algemeen graf om te zetten in een eigen graf afwijzen, als het algemene graf in een vak met eigen graven ligt.
2. Het verzoek van familie A om een lid van familie B op te graven en elders her te begraven afwijzen, omdat
a. A geen zeggenschap heeft over het gebruik van een algemeen graf;
b. A geen zeggenschap heeft over een overleden lid van de familie B.

Er is nog een alternatief, namelijk als A en B samen zouden vragen om de herbegraving van het lid van familie A. Maar dat heeft alleen zin als het algemene graf tussen eigen graven ligt. Je zou ook nog kunnen denken, als het graf tussen algemene graven ligt, om B kortstondig uit het graf te lichten om A er onder uit te halen en elders in een eigen graf her te begraven en B dan weer terug in het graf te plaatsen.
Maar dit alles is het gevolg van het eerder niet opletten van familie A; daar moet B niet de dupe van worden als men niet wil.
Maar wellicht legt A een zodanig onplezierige druk op famile B, als B niet mee wil werken, dat er straks een permanent conflict op de begraafplaats ontstaat tussen de ’onderburen’ en ‘bovenburen’. Dat kan ik niet inschatten. Maar uw gemeente kan het misschien wel inschatten en mee laten wegen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder